Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , जोगबुढा, डडेलधुरा

परशुराम-१२, जाेगबुढा डडेल्धुरा नेपाल

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

                        २०७६ फागुन महिनामा भएकाे कार्यविवरण

सि.नं. कार्यकाे विवरण संख्या कैफियत
०१ बशंजकाे अअाधारमा नयाँ नागरिकता ६३  
०२ बशंजकाे अअाधारमा प्रतिलिपी नागरिकता ५१  
०३ नियमित राहदानी सिफारिस १८  
०४ द्रुत राहदानी सिफारिस  
०५ नियमित राहदानी बाफतकाे राजश्व रकम रू. ९०,०००  
०६ दलित तथा जनजाती प्रमाणित